Grąžinimas

GRĄŽINIMO POLITIKA

 • Klientas turi teisę atsisakyti sutarties ir grąžinti užsakytus Produktus be jokios baudos ir nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo pristatymo.
 • Klientas gali nutraukti pardavimo sutartį per 14 dienų nenurodydamas jokios priežasties. Nutraukimo terminas baigiasi praėjus 14 dienų nuo dienos, kai Klientas ar kita Kliento nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, įsigyja Produktus.
 • Norėdamas nutraukti sutartį, Klientas turi pranešti mums apie savo sprendimą nutraukti šią sutartį pateikęs aiškų pareiškimą (pvz., paštu ar el. paštu atsiųstu raštu):
 1. Paštu Odminių g. 8-11 Vilnius LT 01122, Lietuva
 2. Elektroniniu paštu: shopEU@ergomotion.com.
 • Norėdamas spėti nutraukti sutartį iki termino pabaigos, Klientas turi atsiųsti raštą dėl teisės nutraukti sutartį įgyvendinimo iki nutraukimo termino pabaigos.
 • Jei klientas nutraukia šią sutartį, Ergomotion grąžina Klientui visus gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas.
 • Iš grąžinamos sumos mes atskaitysime pristatytų produktų vertės nuostolį, jei toks nuostolis atsirado dėl Kliento atlikto nereikalingo naudojimosi produktais.
 • Ergomotion atliks grąžinimą be nepagrįsto delsimo ir ne vėliau nei per: (a) 14 dienų nuo datos, kai Ergmotion gauna Kliento išsiųstą Produktą, ar (b) (jei anksčiau) 14 dienų nuo datos, kai Klientas pateikia įrodymus, kad jis/ji grąžino Produktus, ar (c) jei Produktai nebuvo pristatyti, 14 dienų nuo datos, kai mums buvo pranešta apie Kliento sprendimą atšaukti šį užsakymą.
 • Mes grąžinsime pinigus naudodami tas pačias mokėjimo priemones, kurios buvo naudojamos atliekant pirminę operaciją, išskyrus, jei Klientas aiškiai sutiko kitaip; bet kuriuo atveju Klientas nepatirs jokių išlaidų dėl grąžinamų pinigų.
 • Klientas turi atsiųsti ar pristatyti Produktus mums adresu:
 • UAB „Baltic Shipping Centre“, Liepkalnio g. 172, Vilnius 02121, Lietuva, ar kitu Ergomotion darbuotojo nurodytu adresu
 • be nepagrįsto delsimo ir bet kuriuo atveju ne vėliau nei per 14 dienų nuo datos, kai Klientas praneša mums apie šios sutarties nutraukimą. Termino laikomasi, jei Klientas grąžina Produktus iki 14 dienų termino pabaigos.
 • Klientas turi padengti tiesiogines Produktų grąžinimo išlaidas.
 • Klientas yra atsakingas tik už sumažėjusią Produktų vertę, kuri atsirado dėl kito naudojimosi Produktu, nei tai yra reikalinga, siekiant nustatyti Produktų pobūdį, savybes ir veikimą.

*Grąžinami produktai turi būti parduodamos būklės.