Paslaugų teikimo sąlygos

SUTIKIMAS SU SĄLYGOMIS

ERGOMOTION EU, UAB (toliau vadinama „Ergomotion”) valdo ergomotion.myshopify.com tinklalapį (toliau vadinamą „Tinklalapiu”). Šios Sąlygos yra taikomos jūsų prieigai prie ergomotion.myshopify.com ir naudojimuisi Tinklalapiu. Jūs nenaudosite Tinklalapio jokiu tikslu, kuris yra neteisėtas ar kurį draudžia šios Sąlygos. Naudodamiesi Tinklalapiu, jūs visiškai sutinkate su šiame pranešime pateiktomis sąlygomis ir atsakomybės atsisakymu. Jei nesutinkate su kuria nors iš šių sąlygų, jums bus draudžiama naudotis Tinklalapiu ar patekti į jį.

PATARIMAS

Ergomotion Tinklalapio turinys nereiškia jokio patarimo ir juo neturi būti remiamasi priimant bet kurį sprendimą ar susilaikant nuo jo.

NAUDOJIMO PAKEITIMAS

Ergomotion pasilieka teisę keisti ar pašalinti Tinklalapį (laikinai ar nuolat) ar bet kurią jo dalį be jokio pranešimo. Jūs patvirtinate, kad Ergomotion nėra atsakinga už visus tokius keitimus ar pašalinimą ir šios Sąlygos turi būti laikomos jūsų sutikimu su tokiu keitimu bet kuriuo metu naudojantis Tinklalapiu po visų pakeitimų.

NUORODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ TINKLALAPIUS

Mūsų Tinklalapyje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių tinklalapius, kuriuos kontroliuoja ir prižiūri kitos šalys. Visos nuorodos į tokius tinklalapius nėra tokių tinklalapių patvirtinimas, o jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes nesame atsakingi už tokių tinklalapių turinį ar prieinamumą.

AUTORINĖS TEISĖS

Visos autorinės teisės, prekės ženklai ir visos kitos intelektinės nuosavybės teisės į Tinklalapį ir jo turinį (įskaitant be apribojimų Tinklalapio dizainą, tekstą, grafiką ir visus su Tinklalapiu susijusius programinės įrangos ir pirminius kodus) priklauso Ergomotion, yra jos licencijuojamos ar kitu būdu naudojamos kaip leidžiama pagal įstatymą. Naudodamiesi Tinklalapiu, jus sutinkate, kad naudositės jo turiniu tik savo asmeniniais ir nekomerciniais tikslais. Jokia turinio dalis negali būti atsiunčiama, kopijuojama, atkuriama, perduodama, saugoma, parduodama ar platinama be išankstinio raštiško autorinių teisių savininko sutikimo. Tai nėra taikoma Tinklalapio puslapių atsisiuntimui, kopijavimui ir/ar spausdinimui tik savo asmeniniais ir nekomerciniais tikslais.

ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS IR APRIBOJIMAS

Tinklalapis yra pateikiamas toks, koks yra, be jokių pareiškimų ar patvirtinimų ir be jokio pobūdžio aiškios ar numanomos garantijos, įskaitant, bet neapsiribojant numanoma garantija dėl patenkinamos kokybės, tinkamumo konkrečiam tikslui, nepažeidimo, suderinamumo, saugumo ir tikslumo. Įstatymų leidžiamais atvejais Ergomotion EU, UAB nebus atsakinga už visus tiesioginius ar pasekminius nuostolius ar žalą (įskaitant be apribojimų verslo, galimybių, duomenų ar pelno praradimą), kuri atsiranda dėl naudojimosi Tinklalapiu ar yra su tuo susijusi. Ergomotion negarantuoja, kad Tinklalapis veiks nenutrūkstamai ar be klaidų, kad defektai bus ištaisyti, ar kad Tinklalapyje ar jo serveryje nėra virusų ar kitų žalingų ar naikinančių programų. Nei viena šių Sąlygų nuostata neturi būti aiškinama kaip pašalinanti ar apribojanti Ergomotion atsakomybę už mirtį ar asmens sužalojimą dėl Ergomotion, jos darbuotojų ar atstovų aplaidumo.

NUOSTATŲ ATSKYRIMAS

Jei kompetentingos jurisdikcijos teismas nustato, kad bet kuri iš šių Sąlygų yra laikoma negaliojančia, neteisėta ar neįgyvendinama, tokia sąlyga turi būti pašalinama, o likusios sąlygos turi galioti visa apimtimi, būti įpareigojančiomis ir įgyvendinamomis.

BENDROSIOS PARDAVIMO SĄLYGOS

Šios bendrosios pardavimo sąlygos („Bendrosios pardavimo sąlygos”) yra šių Sąlygų dalis ir reglamentuoja Ergomotion realizuojamų produktų pardavimo metodus ir sąlygas („Produktus“).

Šios Bendrosios pardavimo sąlygos reglamentuoja visas Ergomotion EU, UAB produktų pardavimo sutartis trečiosioms šalims („Klientams“); Bendrosios pardavimo sąlygos yra neatsiejama ir esminė bet kurio pasiūlymo, užsakymo ir Produktų užsakymo pateikimo dalis. Užsakymams taikomos pardavimo sąlygos yra užsakymo pateikimo metu galiojančios sąlygos.   

 1. Produktai: kainos ir savybės

1.1 Jei nėra sutarta kitaip, Ergomotion Tinklalapyje pateiktos produktų kainos yra nurodytos eurais su PVM ir be pristatymo išlaidų. Tinklalapyje nurodytos kainos yra garantuojamos Klientui užsakymo pateikimo dieną. Pirkimo metu nurodyta kaina yra fiksuota ir galutinė.

Ergomotion Tinklalapyje pateiktos kainos panaikina ir pakeičia anksčiau nurodytas kainas bei priklauso nuo Produktų prieinamumo.

Produktų nuotraukos yra pateikiamos tik iliustraciniais tikslais ir nėra įpareigojančios (pvz., spalva gali šiek tiek skirtis dėl ekrano nustatymų ir pan.).

Produktai nesiunčiami bandymui. Nors Ergomotion darbuotojai gali suteikti Klientams informacijos apie Produktus, Klientas yra atsakingas už užsakomų Produktų pasirinkimą ir jų atitikimą specifikacijoms.

 1. Užsakymai – sąskaitų išrašymas

Kiekvienas pateiktas užsakymas reiškia Kliento sutartinį pasiūlymą. Ergomotion turi patvirtinti ir priimti užsakymą (siunčiamas atskiras elektroninis laiškas).

Ergomotion pateiks sąskaitą patvirtinus užsakymą. Klientas turės nurodyti tikslius reikalingus duomenis ir sąskaitos išrašymo adresą.

 1. Užsakymo vykdymas

Užsakymas turi būti vykdomas pagal Tinklalapyje nurodytas sąlygas.

Patvirtinus ir priėmus užsakymą, jis gali būti atšauktas per 24 valandas. Pasibaigus šiam terminui, Klientas privalo apmokėti užsakymą. Be to, remiantis mūsų grąžinimo politika, mūsų klientai gali grąžinti Produktą per 14 dienų nuo jo gavimo (daugiau informacijos pateikiama adresu ergomotion.myshopify.com/returns).

Jei Produkto šiuo metu nėra, Ergomotion kaip įmanoma greičiau praneš Klientui apie vėlesnį pristatymo laiką, atsižvelgiant į Produkto prieinamumą. Jei Klientas neketina laukti (ne daugiau nei 60 papildomų dienų) ir nusprendžia atšaukti užsakymą, Ergomotion grąžins Klientui pirkimo metu sumokėtą kainą.

Kliento bus paprašyta atsiųsti jo sprendimo patvirtinimą (laukti Produkto pristatymo ar paprašyti grąžinti pinigus) elektroniniu paštu.

 1. Užsakymo patvirtinimas

Pardavimo sutartis yra sudaroma tik Ergomotion patvirtinus užsakymą.

Klientas gaus pranešimą apie patvirtinimą elektroniniu ar įprastu paštu (jei Klientas to paprašė). Pranešime bus nurodytas užsakymo patvirtinimas ir visi sutarties elementai (Produktai, kainos, pristatymo datos, pristatymo išlaidos ir t.t.)

Ergomotion pasilieka teisę atsisakyti patvirtinti bet kurį užsakymą dėl bet kurios priežasties, ypač, jei tai yra susiję su tiekimo problemomis.

 1. Produkto pristatymas

Produktai yra pristatomi Kliento nurodytu adresu.

Pristatymas yra atliekamas gavus mokėjimo patvirtinimą.

Jei prie Produktų rašoma „yra sandėlyje”, pristatymas Lietuvoje įprastai užtrunka 3-7 dienas, o pristatymas į kitas Europos šalis užtrunka 7-14 dienų. Atkreipkite dėmesį, kad Produktai nėra pristatomi už Europos Sąjungos ribų.

Jei šiuo metu Produkto nėra, Ergomotion kaip įmanoma greičiau praneš Klientui apie vėlesnį pristatymo laiką, atsižvelgiant į Produkto prieinamumą. Jei Klientas neketina laukti (ne daugiau nei 60 papildomų dienų) ir nusprendžia atšaukti užsakymą, Ergomotion grąžins Klientui pirkimo metu sumokėtą kainą.

Kliento bus paprašyta atsiųsti jo sprendimo patvirtinimą (laukti Produkto pristatymo ar paprašyti grąžinti pinigus) elektroniniu paštu.

Jei tai yra būtina, Ergomotion pasilieka teisę padalinti Produkto pristatymą į kelis etapus (net jei Produktai priklauso tam pačiam užsakymui).

Pristatymas yra laikomas įvykdytu, kai Produktas yra pristatomas Klientui.

Vežėjo išduotas važtaraštis su Kliento įrašyta data ir parašu yra Produkto gabenimo ir pristatymo įrodymas.

Standartiškai Produktai yra pristatomi gatvėje: Produktai nėra pristatomi iki Kliento aukšto ir mes nesiimsime jokių derybų šiuo klausimu. Už papildomą mokestį (80 eurų) galima pasirinkti pristatymą iki durų, jei Ergomotion darbuotojas patvirtina tokio pristatymo galimybę.  

Jei raštu nėra nurodyta ar susitarta kitaip, Ergomotion nesiūlo jokios surinkimo paslaugos.

Dauguma mūsų produktų yra pristatomi nesurinkti. Galutinis surinkimas yra nesudėtingas – jo metu pakanka surinkti nurodytas dalis.

Atkreipkite dėmesį:

Pristačius Produktą, Klientas privalo patikrinti pakuotės turinį, Produkto atitikimą ir jo būklę. Ergomotion rekomenduoja patikrinti bendrą Produkto (-ų) būklę prieš pasirašant važtaraštį. Klientas privalo patikrinti, kad:

– siuntinių kiekis atitinka pridedamame važtaraštyje nurodytą kiekį;

– pakuotė nėra pažeista ar šlapia, pakuotės turinys nėra pažeistas.

Klientui pastebėjus bet kokius neatitikimus, jis turi atsisakyti Produktų pristatymo arba raštu pateikti išsamias išlygas bei nurodyti datą.

Klientui pasirašius važtaraštį be jokių išlygų, jis/ji neturės galimybės teikti pretenzijos dėl išorinės pristatyto Produkto būklės. Klausimai dėl pristatyto Produkto vientisumo, atitikimo ar užbaigtumo turi būti pateikiami per 3 (tris) dienas nuo pristatymo.

Klientas ir Ergomotion turi iš anksto susitarti dėl specialiųjų pristatymo sąlygų. Ergomotion turi patvirtinti šias sąlygas raštu.

 1. Produktų perdavimas – nėra Kliento

Jei Produktai negali būti pristatyti Kliento užsakymo proceso metu nurodytu adresu, kurjeris paliks pranešimą su pakuotės atsiėmimo adresu ir metodu. Jei Klientas neatsiima Produktų per kurjerio nustatytą terminą, jie turi būti grąžinami Ergomotion. Ergomotion pasilieka teisę grąžinti Klientui Produkto kainą, atėmus pristatymo išlaidas.

Jei pristatymo metu įvyksta klaida, Klientas turi grąžinti Produktą (-us) Ergomotion originalioje ir nepažeistoje pakuotėje su Produkto (-ų) važtaraščiu per 14 (keturiolika) dienų nuo pristatymo.

Gavusi Produktą tinkama forma, Ergomotion savo sąskaita išsiųs iš pradžių užsakytą Produktą.

 1. Nenugalimos jėgos aplinkybės

Nenugalimos jėgos aplinkybių sukelto įvykio paveikti Ergomotion įsipareigojimai turi būti sustabdomi tokio įvykio trukmei. Jei nenugalimos jėgos įvykis trunka daugiau nei trisdešimt (30) dienų, Ergomotion turi teisę atšaukti užsakymą ir atsiųsti raštišką pranešimą Klientui. Už tokį užsakymo nutraukimą Ergomotion nemokės Klientui jokios kompensacijos, išskyrus Kliento iš anksto sumokėtos Produktų, kurių pristatymas buvo atšauktas, pirkimo kainos grąžinimą.

 1. Produkto garantija – Techninė pagalba

Ergomotion garantuoja Produktų vientisumą iki jų pristatymo.

Klientas turi pranešti apie galimus defektus, kuriems taikoma Ergomotion garantija, ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo pristatymo datos. Jei Ergomotion garantija gali būti taikoma, Klientas turi teisę į jo pažeistų Produktų pakeitimą po jų grąžinimo, išskyrus bet kokią teisę į kompensaciją už papildomus nuostolius. Ergomotion padengia reikalingas pakeičiamų Produktų pristatymo išlaidas.

Ergomotion nesuteikia jokios kitos garantijos, išskyrus Produktų gamintojo suteikiamą garantiją. Gamintojas vykdo Produktų, kuriems taikoma garantija, techninę pagalbą ir remontą pagal prie Produktų pridedamuose dokumentuose nurodytas sąlygas ir formą. Ergomotion nesuteikia jokios garantijos dėl Produktų suderinamumo su kitais Kliento naudojamais daiktais ar įrenginiais ir jokios garantijos dėl Produktų tinkamumo bet kuriam Kliento įsivaizduojamam tikslui.

Išskyrus prielaidas dėl Ergomotion sukčiavimo ar svarbios kaltės, nustatoma, kad Ergomotion atsakomybė dėl bet kokios Kliento pretenzijos, įskaitant dalinį ar visišką Ergomotion prisiimtų įsipareigojimų Klientui dėl užsakymo vykdymo įgyvendinimą, negali būti didesnė nei Kliento įsigytų ir ginčą sukėlusių Produktų kaina.

 1. Mokėjimas

Mokėjimas yra atliekamas užsakymo patvirtinimo metu.

Klientas įsipareigoja sumokėti sutartą Tinklalapyje užsakyto Produkto kainą (Produkto kainą ir pristatymo išlaidas) ir sumokėti PVM ar bet kurį kitą Produktų importui į Produktų paskirties šalį taikomą mokestį.

 1. Pretenzijos

Raštiškos pretenzijos dėl pristatyto Produkto neatitikimo užsakymui turi būti siunčiamos Ergomotion iš karto gavus Produktą.

Klientas turi išsaugoti originalią pakuotę ir važtaraštį.  

 1. Asmeninė informacija

Kliento asmens duomenys, įskaitant Tinklalapio naudotojų el. pašto adresus, yra tvarkomi pagal Privatumo politiką.

Iš Kliento paprašyta ir su juo susijusi asmeninė informacija yra svarbi užsakymo apdorojimui ir pristatymui, sąskaitų išdavimui ir garantijos sutarčių parengimui, priklausomai nuo atvejo.

Siekdama išvengti bet kokių sukčiavimo galimybių, Ergomotion gali paprašyti pateikti Kliento tapatybės ir gyvenamosios vietos įrodymą.

 1. Elektroninis parašas

Patvirtinimo paspaudimas reiškia elektroninį parašą. Elektroninis parašas tarp šalių turi tokią pat teisinę reikšmę, kaip ir ranka pasirašytas parašas.

 1. Neatsisakymo sąlyga  

Bet koks Ergomotion negalėjimas įvykdyti bet kurią šių Bendrųjų pardavimo sąlygų nuostatą ar bet kurią teisę jokiu būdu neturi reikšti tokios teisės ar jos gynimo būdo atsisakymo bet kuriuo atveju ateityje.

 1. Sutarties vientisumas

Šios Bendrosios pardavimo sąlygos atspindi visus šalių įsipareigojimus. Jokios kitos bendros ar specialios Kliento pateiktos sąlygos nėra įtraukiamos į šias Bendrąsias sąlygas ir nuo jų nenukrypsta.

 1. Negaliojimas

Jei viena ar kelios šių Bendrųjų pardavimo sąlygų nuostatų yra laikomos negaliojančiomis arba įstatymas, taisyklė ar galutinis kompetentingo teismo sprendimas nustato, kad jos negalioja, likusios nuostatos lieka galioti.

 1. Taikoma teisė

Šioms Bendrosioms pardavimo sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Susisiekite su mumis elektroniniu paštu shopEU@ergomotion.com ar įprastu paštu žemiau nurodytu adresu, jei norite gauti daugiau informacijos apie mūsų privatumo praktiką, turite klausimų ar norėtumėte pateikti skundą:

Ergomotion, UAB

Odminių g. 8-11 Vilnius LT 01122